JANUSZ WOLF…

Drogie Koleżanki i Koledzy,

60 lat członkostwa w AZS Kraków. Od zawodnika, trenera, działacza, do organizatora współzawodnictwa sportowego studentów Krakowa i Małopolski.

Wreszcie przyszedł czas na odpoczynek.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować za lata współpracy trenerom, sędziom, działaczom Klubów Uczelnianych, Kierownikom i Dyrektorom Studiów Wychowania Fizycznego.

Bez Waszej pomocy organizacja Akademickich Mistrzostw Małopolski byłaby po prostu niemożliwa.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Wolf