Projekt „Szkolenie w sekcjach młodzieżowych badmintona i pływania Akademickiego Związku Sportowego Kraków w Klubie Uczelnianym AZS AGH” został zrealizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

Projekt realizowano w ramach Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”