ODESZLI W MINIONYM ROKU…

Z okazji Święta Wszystkich Świętych przypominamy sylwetki kilku osób, które opuściło środowisko akademickie AZS w minionym roku.

W grudniu 2019 roku pożegnaliśmy w wieku 75 lat Ś.P. Bogdana Baruta. W swojej działalności na rzecz AZS był:
– koszykarzem, lekkoatletą,
– członkiem Akademickiego Związku Sportowego od 1961 roku,
– absolwentem (1968) Akademii Medycznej w Krakowie,
– Prezesem KU AZS Akademii Medycznej w Krakowie (1964-1969),
– członkiem Honorowy AZS od 2012 roku,
– członkiem-założycielem Koła Seniorów AZS Kraków (1992),
– członkiem Zarządu Środowiskowego AZS Kraków (1966-1991),
– wiceprezesem Zarządu Środowiskowego AZS Kraków (1966-1974, 1980-1991),
– członkiem Zarządu Głównego AZS (1966-1981, 1983-1985),
– członkiem Prezydium Zarządu Głównego AZS (1969-1981),
– członkiem i przewodniczącym (1976-1981) Centralnej Komisji Klubów Uczelnianych ZG AZS,
– współorganizatorem jubileuszy 60-, 70-, 75- i 80-lecia AZS,
– członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego AZS.

16 lutego 2020 roku odszedł od nas Ś.P. prof. Zbigniew Mendera.
W czasie studiów na Politechnice Krakowskiej w 1951 był zawodnikiem sekcji siatkówki Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. Współorganizował m.in. pierwsze Mistrzostwa Narciarskie Politechniki Krakowskiej w 1953 w Zakopanem, a w kolejnych latach wielokrotnie występował w nich jako zawodnik. Był kierownikiem sportowym Koła Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej oraz prezesem Klubu Uczelnianego AZS PK w latach 1955-56, a w latach 1985-89 prezesem Zarządu Środowiskowego AZS Kraków. Był Członkiem Honorowym AZS Kraków.

7 lipca 2020 roku w wieku 94 lat odszedł od nas Ś.P. Jan Żurek.
Był lekkoatletą i siatkarzem. Z AZS związany od 1949 roku jako zawodni, następnie kierownik sekcji lekkiej atletyki (od 1950) a także instruktor i trener (od 1952). Członek Honorowy AZS (1993) i Członek Honorowy AZS Kraków. W 1952 roku ukończył dziennikarstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W bogatej historii związku z AZS był:
– działaczem Klubu Międzyuczelnianego AZS (od 1952),
– wiceprezesem Klubu Międzyuczelnianego AZS (od 1957),
– Sekretarzem KS AZS AWF (1985-1991),
– członkiem Zarządu Głównego AZS (1985-1987),
– członkiem Prezydium ZG AZS (1985-1987),
– inicjatorem i współzałożycielem Koła Seniorów AZS Kraków (1992),
– wieloletnim sekretarzem Rady Koła Seniorów AZS Kraków (od 1993).

21 lipca 2020 roku w wieku 89 lat zmarł ŚP prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz.
Urodził się 24 stycznia 1931 roku w Laskach w powiecie Kępno w województwie poznańskim. Był absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1954) i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Akademickim Związkiem Sportowym związany do 1955 roku. Był lekkoatletą w biegach sprinterskich. W swojej karierze w AZS:
– Prezes Klubu Międzyuczelnianego AZS (1971-1974),
– Prezes Klubu Sportowego SZS-AZS (1974-1976),
– Prezes Klubu Sportowego AZS AWF Kraków (1976-1983, 1987-1999),
– członek Zarządu Głównego AZS (1972-1978),
– laureat nagrody im. Eugeniusza Piaseckiego (1990),
– Członek Honorowy AZS Kraków.

opracował: Marek Szlachta