MAMY NOWEGO PREZESA

Prof. AWF dr hab. Michał Spieszny został wybrany przez Walne Zgromadzenie na Prezesa AZS Kraków w kadencji 2020-2022 uzyskując poparcie wszystkich obecnych delegatów. Walne zebranie z 19 czerwca zostało dokończone w formie zdalnej w dniu 9 grudnia 2020 roku.

Kol. Michał Spieszny związany jest z Akademickim Związkiem Sportowym od wielu lat. Jego wielką pasją jest piłka ręczna w której udzielał się jako zawodnik i trener. Nowy Prezes jest absolwentem AWF Kraków (1987) a zawodnikiem sekcji AZS Kraków był od 1983 roku. W latach 1989-1992 był trenerem sekcji AZS Kraków a następnie w latach 1992-1995 jej kierownikiem. Po przejściu sekcji pod skrzydła AZS AWF Kraków był trenerem w latach 1996-1997. W ostatnich latach był Prezesem Klubu Sportowego AZS AWF Kraków od 2011 roku.

 

Poza AZS kol. Prezes jest czynnym działaczem piłki ręcznej:
– trener sekcji piłki ręcznej mężczyzn „Hutnika” 1997-1999,
– trener sekcji piłki ręcznej kobiet „KS Cracovia” 2003-2004,
– wiceprezes ds. sportowych Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej od 2009,
– członek Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

W działalności naukowej jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym AWF Kraków od 1987 roku. Został doktorem nauk o kulturze fizycznej w 1997 i doktorem habilitowanym w 2012. Od 2006 roku kierował Zakładem Teorii i Metodyki Piłki Ręcznej AWF a następnie był Zastępcą Dyrektora ds. dydaktyki i sportu Instytutu Nauk o Sporcie. W latach 2016-2020 był Dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego a od września 2020 jest Prorektorem ds. Studenckich.

opracował: Marek Szlachta