AZS MA 110 LAT…

15 maja 1909 roku to tylko pozornie zwykła data. Dla nas to data szczególna, bo dokładnie dzisiaj Akademicki Związek Sportowy, największa organizacja studencka w Polsce, kończy 110 lat!

AZS powstał w Krakowie, w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 15 maja 1909 roku podczas zebrania młodzieży akademickiej, postanowiono zawiązać Akademicki Związek Sportowy. Pierwszym prezesem AZS został student medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Wacław Majewski. Po odzyskaniu niepodległości nastąpił szybki rozwój AZS, a we wszystkich ośrodkach akademickich zaczęły powstawać kluby – w 1918 r. w Warszawie, w 1919 r. Poznaniu, w 1921 r. w Wilnie i Gdańsku, w 1922 r. we Lwowie i Lublinie. W tym czasie łączna liczba członków AZS wynosiła ok. trzech tysięcy. Do najbardziej popularnych dyscyplin uprawianych w AZS należały: turystyka, wioślarstwo, lekka atletyka, tenis, szermierka i narciarstwo.

W 1923 roku, podczas zjazdu w Warszawie, powołano organizację koordynującą działalność wszystkich rodzimych AZS, wówczas nazwaną „Centralą Polskich AZS”, dzisiejszy Zarząd Główny AZS. Pierwszym prezesem został Stefan Grodzki, a siedzibą Centrali została Warszawa. Po II Wojnie Światowej błyskawicznie zaczęły powstawać kluby AZS we wszystkich szkołach wyższych. Centrala przez kilka lat działała w Krakowie, a po odbudowie Warszawy znów wróciła do stolicy.

Dziś AZS liczy sobie grubo ponad 40 tysięcy członków, a zawodnicy reprezentujący Akademicki Związek Sportowy stanowią o sile wielu reprezentacji narodowych. Organizacja, choć liczy już sobie 110 lat, nadal doskonale się rozwija. W 2017 roku Akademicki Związek Sportowy został uznany najlepszą organizacją sportu akademickiego na świecie. Dzisiejszy AZS to około trzystu klubów na uczelniach państwowych i niepublicznych.